Bijna Energieneutrale gebouwen

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de nieuwe wetgeving, BENG genaamd (bijna energieneutrale gebouwen). De overheid heeft hiervoor recent de nieuwe eisen bekend gemaakt; die zijn helaas een stuk minder streng dan eerder is aangekondigd (het woord ‘bijna’ kan wel ruim geïnterpreteerd worden).

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2030 de helft minder uitstoot aan broeikasgassen te hebben (tov 1990) en in 2050 95% minder. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en voor het belangrijkste deel de veroorzaker van de klimaatveranderingen. Een gebouw met een hoog energieverbruik en weinig (of geen) duurzame energieopwekking (zoals zonnepanelen) heeft een hoge CO2 uitstoot. Aangezien de gebouwen verantwoordelijk zijn voor zo’n 40% van de totale CO2 uitstoot, hadden we gehoopt dat er strengere eisen aan nieuwe gebouwen zouden worden gesteld.

Op de website van Uniec3 staan de nieuwe eisen uitgebreid omschreven:
uniec3.nl/nieuwe-beng-eisen-bekend/