BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Wij zien het als een middel om het doel – namelijk een duurzaam gebouw, bij voorkeur inclusief beheer en gebruik - te bereiken.

Met een BREEAM-NL gecertificeerd gebouw krijg je goed inzicht in de werkelijke prestatie van het gebouw op duurzaamheid. Met deze methodiek wordt er in de hele breedte naar duurzaamheid gekeken; niet alleen energie, niet alleen gezondheid, maar vrijwel alle duurzaamheidsaspecten komen aan bod. De methode omvat verschillende keurmerken; Build2Live heeft ruime ervaring met de keurmerken BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en BREEAM-NL In-Use, zowel in de rol van Expert als Assessor.

Wil je de mogelijkheden inventariseren voor een project waar een BREEAM-NL ambitie wordt nagestreefd, neem dan gerust contact met ons op. Of kijk hier voor een greep uit onze projecten.

Build2Live is participant van de DGBC en heeft gekwalificeerde BREEAM-NL Experts en een Assessor in huis!

WELL

Sinds eind 2016 is er een nieuw keurmerk in Nederland beschikbaar, namelijk WELL. Bij het keurmerk WELL staat de mens in een gebouw centraal; het gaat om het realiseren van gebouwen waarin mensen gezond kunnen werken en wonen. De criteria zijn vastgesteld na jarenlang wetenschappelijk onderzoek rondom de gezondheid in gebouwen. Wij staan volledig achter de gedachte van deze methodiek; uiteindelijk brengen we een groot deel van onze tijd door in gebouwen en hebben deze een grote invloed op onze gezondheid, welzijn en productiviteit. 

Build2Live werkt sinds 2019 met dit keurmerk in de advisering van diverse projecten. Wil je de mogelijkheden inventariseren om WELL toe te passen in jouw project, neem dan gerust contact met ons op.

BREEAM rapportages (consultatie, vervoersplan, klimaatadaptatie, flexibiliteit)

Voor het behalen van een BREEAM certificaat is het voor meerdere credits nodig om een onderzoek uit te voeren of plan op te stellen. Build2Live kan een aantal van deze credits voor u uitwerken en zorgen voor een volledige rapportage inclusief verantwoording. Hierbij gaat het om de volgende credits:

  • Consultatieplan (MAN01): stakeholder analyse, opstellen consultatieplan en bijhouden / ordenen consultatierondes
  • Vervoersplan (TRA05): opstellen van een vervoersplan met als doel milieubelastend vervoer te minimaliseren
  • Klimaatadaptatie strategie (WST05): opstellen van een strategie voor klimaatadaptatie aan de hand van een risicobeoordeling van de locatie en het (ontwerp van een) gebouw
  • Gebouwflexibiliteit (WST06): rekentool gebouwflexibiliteit invullen en per punt onderbouwen aan de hand van tekeningen

Wil je de mogelijkheden inventariseren om deze rapportages te laten opstellen, neem dan gerust contact met ons op.