BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Wij zien het als een middel om het doel – namelijk een duurzaam gebouw, bij voorkeur inclusief beheer en gebruik - te bereiken.

Met een BREEAM-NL gecertificeerd gebouw krijg je goed inzicht in de werkelijke prestatie van het gebouw op duurzaamheid. Met deze methodiek wordt er in de hele breedte naar duurzaamheid gekeken; niet alleen energie, niet alleen gezondheid, maar vrijwel alle duurzaamheidsaspecten komen aan bod. De methode omvat verschillende keurmerken; Build2Live heeft ruime ervaring met de keurmerken BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en BREEAM-NL In-Use, zowel in de rol van Expert als Assessor.

Wil je de mogelijkheden inventariseren voor een project waar een BREEAM-NL ambitie wordt nagestreefd, neem dan gerust contact met ons op. Of kijk hier voor een greep uit onze projecten.

Build2Live is participant van de DGBC en heeft gekwalificeerde BREEAM-NL Experts en een Assessor in huis!

WELL

Sinds eind 2016 is er een nieuw keurmerk in Nederland beschikbaar, namelijk WELL. Bij het keurmerk WELL staat de mens in een gebouw centraal; het gaat om het realiseren van gebouwen waarin mensen gezond kunnen werken en wonen. De criteria zijn vastgesteld na jarenlang wetenschappelijk onderzoek rondom de gezondheid in gebouwen. Wij staan volledig achter de gedachte van deze methodiek; uiteindelijk brengen we een groot deel van onze tijd door in gebouwen en hebben deze een grote invloed op onze gezondheid, welzijn en productiviteit. 

Build2Live heeft een eerste ervaring opgedaan met dit keurmerk; in een pilot voor de Universiteit Utrecht hebben we samen met de faculteit Sociale Wetenschappen getoetst in hoeverre de eisen uit het keurmerk passend zijn voor de huisvesting van de faculteit. Wil je de mogelijkheden inventariseren om WELL toe te passen in jouw project, neem dan gerust contact met ons op.

Energielabel

Het meest bekende ‘label’ is het Energielabel; niet alleen voor apparaten, maar ook voor woningen, kantoren, scholen e.d. Een Energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Het is een gestandaardiseerde methode, waardoor de prestaties van gebouwen goed met elkaar te vergelijken zijn.

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal Energielabel C hebben, en vanaf 2030 waarschijnlijk Energielabel A. Op dit moment hebben ruim 50% van de kantoorgebouwen nog een Energielabel D of lager. Dat betekent dat er tussen nu en 2023 veel moet gebeuren! Build2Live kan inzichtelijk maken welke maatregelen voor jouw gebouw nodig zijn om te komen tot minimaal Energielabel C. Maar we kijken verder de toekomst in en maken graag inzichtelijk op wat voor manier stapsgewijs naar Energielabel A, of wellicht nog verder naar energieneutraal, kan worden gegaan. Op die manier kan je de juiste investeringen op het juiste moment maken.

Wil je de mogelijkheden inventariseren om de energieprestatie van jouw gebouw te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op.

Build2Live heeft gekwalificeerde EPA-U (bestaande bouw) en EPN-U (nieuwbouw en zeer energiezuinige bestaande gebouwen) adviseurs in huis. We zijn aangesloten bij Buildinglabel voor de registraties van Energielabels.