top of page

Vijf Musea Amsterdam

Vijf prominente Amsterdamse musea, waaronder EYE en Hermitage, hebben onder begeleiding van Royal Haskoning-DHV hun duurzaamheidsprestaties geëvalueerd met BREEAM-NL In-Use. Build2Live beoordeelde deze prestaties, waarbij samenwerking cruciaal was voor tijdige voltooiing.

Met stimulering vanuit de gemeente Amsterdam is de cultuursector aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun gebouwen. Vijf bekende musea in Amsterdam - te weten EYE, Scheepvaartmuseum, Hermitage, Joods Historisch Museum, Amsterdam Museum – besloten deze vraag gezamenlijk op te pakken. Onder begeleiding van Royal Haskoning-DHV zijn deze musea gestart met het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsprestaties van hun museum met behulp van BREEAM-NL In-Use, onderdeel Asset.

 

Build2Live is gevraagd de rol van BREEAM-NL Assessor op te pakken en heeft de duurzaamheidsprestaties beoordeeld. De deadline was heel strak, waardoor een goede samenwerking met de BREEAM-NL Expert en de musea essentieel was om dit te laten slagen. Met goed resultaat, binnen de beoogde deadline!

 

Tanja Koelman, Amsterdam Museum:

“Ik dank je hartelijk voor alle prettige samenwerking. Jij vormde samen met Ragna (BREEAM-NL Expert) een prima, zeer professionele begeleiding / ondersteuning bij deze assessment ronde. Het heeft het traject heel goed werkbaar gemaakt voor ons”

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page